PCPR Pajęczno

Stop przemocy

A A A
Zespół Interdyscyplinarny w gminie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY TO ZESPÓŁ OSÓB SKŁADAJĄCY SIĘ Z PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ POKRZYWDZONYCH, TO PRZEDSTAWICIELE M.IN.:

  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • Policji,
  • oświaty,
  • ochrony zdrowia,
  • organizacji pozarządowych,
  •  kuratorzy sądowi.

Ponadto w skład zespołu mogą wchodzić prokuratorzy oraz przedstawiciele innych niż w/w podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w zależności od uwarunkowań i możliwości lokalnych. Zadaniem Zespołu jest pomoc osobie doznającej przemocy, szeroki skład Zespołu ma zapewnić interdyscyplinarne spojrzenie na sprawę.

 


Zadania zespołów interdyscyplinarnych:  Zespół interdyscyplinarny tworzy wójt, burmistrz albo prezydent miasta, powołując do niego właściwych przedstawicieli. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”, ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią, ewentualne dalsze monitorowanie sytuacji w rodzinach dotkniętych przemocą. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
Na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego zaprasza się osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa na posiedzenie Zespołu także osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie(niekoniecznie w tym samym czasie).

powrót
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Pajęczno. Wszelkie prawa zastrzeżone  

Licznik odwiedzin: 877812

"Tyle w Tobie szacunku, na ile szanujesz Dobro Bliźniego. Jeżeli świadomie przekraczasz cudze granice, łamiesz pieczęć zaufania" 

 

as

Jesteśmy aktywni

 

 

 

 

 

Kalendarium

Najbliższe święta
Światowy Dzień AIDS Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka Wigilia Bożego Narodzenia Sylwester więcej

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 209
Wczoraj: 308
Przedwczoraj: 351
W obecnym miesiącu: 5147
W poprzednim miesiącu: 11279

Razem:

877812

Mapa