PCPR Pajęczno

Stop przemocy

Strona   1  

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem - tel. 43 659 20 09
Bez tytułu

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, który prowadzi Stowarzyszenie "Trampolina dla Polski" Oddział w Zduńskiej Woli. W każdy poniedziałek w godzinach 11-15 dyżuruje osoba pierwszego kontaktu.

Prowadzony jest również całodobowy dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 43 659 20 09.

 tel. 608 274 141 - osoba pierwszego kontaktu w Pajęcznie

 Link do Ośrodek w Zduńskiej Woli | Trampolina Punkt w Pajęcznie (trampolinazdunskawola.com)

czytaj dalej

Każda osoba pokrzywdzona oraz członkowie jej rodziny mają prawo do skorzystania z pomocy. 

Poniżej w poszczególnych artykulach różne informacje, dane teleadresowe lokalne i ogolnopolskie,

a poniżej baza informacji o instytucjach świadczących bezpłatną specjalistyczną pomoc rządową.

Baza instytucji pomocowych.

Po kliknięcu w czytaj dalej w odrębnych plikach do pobrania znajdują się bazy instytucji pomocowych zawierających dane kontaktowe. 

czytaj dalej
Dane adresowe instytucji

Policja

Telefon 

997

34 311 20 06, 34 311 41 11 - Komenda w Pajęcznie

43 840 30 10 - Komisariat w Działoszynie

oraz

Policyjny Telefon Zaufania (linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach 8-22) BEZPŁATNIE 0-800 120 226

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem -- Stowarzyszenie "Macierz"

siedziba --budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie

Telefon

605607696

343241003

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie

Telefon

34 311 10 12

34 311 15 23

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Wielkich

Telefon

34 311 04 93

 34 311 07 78

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie

Telefon

43 84 13 656

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach

44 684 60 56 wew. 102

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni

44 631-71-84

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Brzeźnicy

34 311 96 70

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach

43 841 72 69

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie

43 842 50 22

 

Niebieska Linia

telefon dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie; telefon czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00–22.00 oraz w niedzielę 10.00–22.00. 0801 12 00 02 Połączenie jest płatne za pierwszy impuls wg stawki operatora

 

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznik Praw Dziecka

Z numerem można połączyć się bezpłatnie w godzinach 8.15–20.00 z każdego stacjonarnego numeru telefonu oraz telefonów komórkowych  0800 12 12 12

  

 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Jest to grupa osób pomagających poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Możesz opowiedzieć im o tym co przeżywasz anonimowo, bezpłatnie i dyskretnie 116 111

 

Prokuratura Rejonowa w Wieluniu

 Możesz złożyć ustne lub pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa 043 84 37 820

 

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
wspieraja_niebieskalinia

Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powstało w 1995 roku, jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od blisko 20 lat realizuje zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i edukacji w tym obszarze. 

czytaj dalej
Centrum Praw Kobiet
cpk

Fundacja Centrum Praw Kobiet prowadzi Specjaliastyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy oraz oraz Centrum Sprawiedliwości w Rodzinie.

W ramach prowadzonych działań m.in. udzielane są porady prawne, psychologiczne, działa telefon zaufania.

Wiecej na stronie CPK:

 - Telefon zaufania -  http://www.cpk.org.pl/37,telefon-zaufania.html 

 - Ośrodek Wspracia http://www.cpk.org.pl/42,bezpieczne-schronienie.html 

 

Pomoc Kobietom i Dzieciom
zazus

Fundacja ,,Pomoc Kobietom i Dzieciom” rozpoczęła swoją działalność 4 lipca 2001 roku. Powstanie jej było odpowiedzią na bezradność ofiar przemocy w walce o godne i spokojne życie.

 

czytaj dalej
Pokrzywdzony w procesie karnym

Zgodnie z art. 49 par. 1 i par. 2 k.p.k. pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub instytucja państwowa, prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. O tym, kto w danym przypadku jest pokrzywdzonym decydują przepisy prawa karnego, materialnego. Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną, czynności procesowe wykonuje uprawniony organ. Natomiast, gdy pokrzywdzony jest osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną całkowicie lub częściowo, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą znajduje się pokrzywdzony. 

czytaj dalej
PROCEDURA „NIEBIESKIEJ KARTY”

Procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Interdyscyplinarne podejście do realizacji procedury „Niebieskie Karty” ma na celu zintensyfikowanie działań wszystkich służb na rzecz poprawy sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Wspólne opracowanie, przy udziale osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, planu pomocy nie będzie doprowadzało do sytuacji, gdy osobą tą zajmowało się odrębnie kilka instytucji, co w konsekwencji niekiedy skutkowało zniechęceniem, biernością i zmęczeniem osoby doznającej przemocy.

czytaj dalej
Zespół Interdyscyplinarny w gminie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY TO ZESPÓŁ OSÓB SKŁADAJĄCY SIĘ Z PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ POKRZYWDZONYCH, TO PRZEDSTAWICIELE M.IN.:

  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • Policji,
  • oświaty,
  • ochrony zdrowia,
  • organizacji pozarządowych,
  •  kuratorzy sądowi.

Ponadto w skład zespołu mogą wchodzić prokuratorzy oraz przedstawiciele innych niż w/w podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w zależności od uwarunkowań i możliwości lokalnych. Zadaniem Zespołu jest pomoc osobie doznającej przemocy, szeroki skład Zespołu ma zapewnić interdyscyplinarne spojrzenie na sprawę.

 

czytaj dalej
Strona   1  
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Pajęczno. Wszelkie prawa zastrzeżone  

Licznik odwiedzin: 1603640


 

"Skoro spotkały mnie w życiu rzeczy dobre, dlaczego mam nie przyjąć tych złych? " 

 

as

Jesteśmy aktywni

 

 

 

 

 


 

 

Kalendarium

Najbliższe święta
więcej

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 134
Wczoraj: 909
Przedwczoraj: 342
W obecnym miesiącu: 2082
W poprzednim miesiącu: 14359

Razem:

1603640

Mapa